Archive for the ‘ZomerExpo 2011’ Category

Always my weakness, like a simple tune


Over eenvoud als waarde.

Schrap je, in een streven tot de kern van iets te komen, teveel ‘bijkomstigheid’, houd je niets over. Dit is het dilemma van de kunstenaar ‘schavend’ (o, de mis- leiding door woorden) aan een ‘bijna af’-beeld.

Hoeveel detaillering is minimaal vereist om te kunnen ontroeren? De vraag was aan de orde in een zeker soort Nederlandse poëzie uit de jaren zestig van de vo- rige eeuw. Men probeerde aan particuliere anekdotes een universele strekking te geven. Teveel anekdote blijft te particulier, te algemeen gemaakt ontroert de a- nekdote niet meer, houdt op anekdote, belevenis te zijn. Een mijns inziens niet geslaagd voorbeeld van Rutger Kopland:

Juffrouw A.

Op 19 september, een nevelige
negentiende, stapte juffrouw A
aan de verkeerde kant van
haar scheepje Steeds Tevreden
in het Meppelerdiep.

Het was al koud, zij had
de kachel niet aan kunnen krijgen,
haar oude moeder was gestorven,
alles roestte en knarste, vanuit
haar kombuis leken god en
sociale zaken niet te bereiken.
zij ging van boord.

Over zulke zaken had ik het eerder. Vandaag werd ik er weer mee geconfronteerd toen ik mijn stem uitbracht voor de publieksprijs van de Zomer-Expo.

    

Lees verder

Advertenties