Archive for the ‘Jacques Bloem’ Tag

Villa Nuova, Oudshoorn (Alphen aan den Rijn)


23 juni 2015. Opgezocht: het ouderlijk huis waarin de jonge Jacques Bloem opgroeide en idealiserend zich herinnerde.

Na twee oude ansichten en een foto uit 2003, voor de renovatie, volgen twee foto’s uit 1992 respectievelijk 2008, met als sluitstuk de foto’s door mij vandaag gemaakt. Tegenwoordig is het huis verdeeld in een aantal particuliere wooneenheden, in een waarvan (ook) wordt gewerkt.

In 1886 huwden de ouders van de latere Jacques Bloem. Vader Bloem werd spoedig daarna benoemd tot burgemeester van Oudshoorn (2300 zielen). Diens vader was minister van Financiën geweest. Geste van burgervader Bloem na diens huwelijksreis:

Begin augustus ‘werden de kinderen der openbare school onthaald door den heer J.W.C. Bloem burgemeester der gemeente. Na eene vertooning van de poppenkast, werden ze getracteerd op krentenbrood enz, en ontving elk hunner bovendien nog een geschenk bestaande in speelgoed. Dat het voor de kleinen een ware feestdag was, zal wel niet behoeven te worden vermeld.’ [De Rijnbode, 8 augustus 1886]

Lees verder

Advertenties