Moeder


We zwegen liefdevol.
Ik wist niet beter.

Je was een kei.

Nu mis ik je te weinig.

Advertenties

Op de fiets


           fietser
globe1

De ‘aardbodem’ is twintig vadem diep,
op de fiets een luchtband.

De heetmetalen kern
bekend van horen zeggen.

Onbemind hangt het infuus
waaraan zich onze longen laven.

Ik wentel de pedalen.

fietsers

La femme nouvelle (Art Nouveau in de polder)


22 augustus, zuidelijke duinen bij Katwijk.

04a

Inlijving van een plein (Place Stanislas)


Ik ging naar Nancy om Art Nouveau te zien en het Stanislas Plein.

Het plein viel tegen. Het lukte me niet mijn beteutering te koppelen aan een heldere voorstelling van wat ik verwacht had te zullen zien.

Ik vermoed een doorgecomponeerd Art Nouveau-interieur waarin men kan dwalen of zich verliezen, een aaneensluitend geheel dat niet knelt, maar dan buiten.

De naam ‘Nancy’, zo anders dan ‘Straatsburg’ of ‘Metz’, had deel aan de belofte.

Ornamentiek of ‘wat ruist er door het struikgewas’? Baarmoeder en kinderhemel ben ik bang.

Gedurende de vijf dagen van mijn bezoek, heb ik me met het plein verstaan. Zie de foto’s hieronder.

11 augustus

01 Read more »

Villa Nuova, Oudshoorn (Alphen aan den Rijn)


23 juni 2015. Opgezocht: het ouderlijk huis waarin de jonge Jacques Bloem opgroeide en idealiserend zich herinnerde.

Na twee oude ansichten en een foto uit 2003, voor de renovatie, volgen twee foto’s uit 1992 respectievelijk 2008, met als sluitstuk de foto’s door mij vandaag gemaakt. Tegenwoordig is het huis verdeeld in een aantal particuliere wooneenheden, in een waarvan (ook) wordt gewerkt.

In 1886 huwden de ouders van de latere Jacques Bloem. Vader Bloem werd spoedig daarna benoemd tot burgemeester van Oudshoorn (2300 zielen). Diens vader was minister van Financiën geweest. Geste van burgervader Bloem na diens huwelijksreis:

Begin augustus ‘werden de kinderen der openbare school onthaald door den heer J.W.C. Bloem burgemeester der gemeente. Na eene vertooning van de poppenkast, werden ze getracteerd op krentenbrood enz, en ontving elk hunner bovendien nog een geschenk bestaande in speelgoed. Dat het voor de kleinen een ware feestdag was, zal wel niet behoeven te worden vermeld.’ [De Rijnbode, 8 augustus 1886]

Read more »